Askim kommune

Solbergfoss kraftstasjon

Velkommen til Askim kommune sin arkivplan

Arkivplanen skal fungere som en administrativ håndbok for kommunen. Arkivplanen skal gi bindende retningslinjer for behandling av all informasjon og dokumentasjon i Askim kommune.
Arkivloven med forskrifter ligger til grunn for retningslinjene.
Arkivplanen skal bidra til at Askim kommune ivaretar arkivansvaret sitt etter arkivlovens § 6 hvor det heter: " Offentlege organ pliktar å ha arkiv, og desse skal vera ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som informasjonskjelder for samtid og ettertid."

I kommunen er det rådmannen som har det overordnede arkivansvaret jfr arkivforskriften § 1-1. Arkivleder har det daglige ansvaret for kommunens arkivtjeneste.

Arkivplanen bør oppdateres når:
- det skjer omfattende endringer i organisasjonen
- når det blir tatt i bruk nye fagsystem og ved skifte av saksbehandlingssystem
- skifte av arkivnøkkel
- vesentlige endringer i rutiner.

Arkivleder skal ha melding om alle endringer med mulig følger for arkivet i god tid før de blir satt i verk og har rett til å uttale seg om de følgende de kan få for arkivet.

Alle arkivmedarbeidere og saksbehandlere i kommunen er forpliktet til å holde seg orientert om arkivplanens innhold og følge de retningslinjer og rutiner som planen inneholder.

Askim kulturhus

Østfoldbadet