Utskriftsvennlig versjon

Oversikt over kommunens fagsystemer

Her finner du oversikt over fagsystem i Askim kommune:

Systemnavn

Formål

Eier

Leverandør

Driftspartner

Acos Barnevern

Fagsystem for barnevernet

Familiens hus | Barnevernet

Acos

IØD

Acos Websak

Dokumenthåndtering, saksbehandling og arkiv.

Fellesfunksjoner

Acos

IØD

Adobe Acrobat XI

Avansert tekstbehandling

Strategienheten / Byggesak og regulering

Adobe

IØD

Akribe PPS

Praktiske Prosedyrer i Sykepleietjenesten

Åpen omsorg / Institusjon og omsorgsboliger

Akribe

IKOMM

AutoCad

Teknisk tegning

Strategienheten / Byggesak og regulering

Cad-Q

IØD

ByggsakRapport

Rapportering av byggesaksbehandlingen

Strategienheten / Byggesak og regulering

Arkidata

Lokalt installert

Buypass

Sertifikat for kryptering/dekryptering av data

Åpen omsorg / Institusjon og omsorgsboliger

Buypass

IØD

Conexus Companion

Tverrfaglig samhandling for oppfølging av barn

3 eiere: Skole, Barnehage, Familiens Hus

Conexus

Conexus

Conexus Engage

Elevenes viktigste kartlegginger samlet på ett sted (tidl Vokal)

Askimskolen

Conexus

Conexus

Conexus Insight

Læringsanalyse og bedre samhandling mellom skole- og barnehageeiere, ledere og lærere.

Askimskolen og Askimbarnehagen

Conexus

Conexus

Corporater

Balansert målstyring / Virksomhetsstyring

Strategienheten | Budsjett og styringssystemer

Corporater

IØD

COWI Parka

HC-register for utstedelse og kontroll av HC-kort

3 eiere: Service, Teknikk og Eiendom / Familiens hus / Fellesfunksjoner (Servicetorget)

COWI

COWI

Custom Publish

Portal for inter/intra/ekstra-nett

Fellesfunksjoner

CP

CP

Digiform

Timeregistrering

Fellesfunksjoner

Metafocus

Metafocus

DM Brann

Adm. av feiing og branntilsyn

Service, Teknikk og Eiendom

DataMann

IØD

DSB-Cim

Kriseberedskap

Service, Teknikk og Eiendom

OneVoice

OneVoice

DSF

Det Sentrale Folkeregisteret

Åpen omsorg / Institusjon og omsorgsboliger

Evry

Evry

eFeide

Feide levert som ASP

Askimskolen

Identum

Identum

eTid

Styring av internettilgang

Askimskolen

Identum

Identum

Famac

Forvaltning drift og vedlikehold av eiendom

Service, Teknikk og Eiendom

Famac

Famac

Feide

Feide - Felles Elektronisk IDEntitet - føderert identitetshåndtering.

Askimskolen

Feide

Feide

Gatsoft

Arbeidsplanlegging og turnus

Åpen omsorg / Institusjon og omsorgsboliger

GatSoft

IKOMM

Gemini VA

Forvaltning av vann og avløpsnett

Service, Teknikk og Eiendom

Powel

Powel

Gerica eLink

Meldingsutveksling over Norsk helsenett

Åpen omsorg / Institusjon og omsorgsboliger / Fam hus

Tieto

IKOMM

Gerica Pro

Pasientjournal

Åpen omsorg / Institusjon og omsorgsboliger / Fam hus

Tieto

IKOMM

Gerica Mobil Pleie

PDA løsning for hjemmesykepleie

Åpen omsorg

Tieto

IKOMM

GisLine

Etablering, forvaltning og bruk av kart

Strategienheten | Byggesak og regulering

Norkart

Norkart

Hano idrett

Booking av idrettsanlegg

Fellesfunksjoner | Servicetorg

Hano

Hano

Helsenett

Norsk Helsenett - sikret nettverk for elektronisk samhandling i helse- og omsorgssektoren

Åpen omsorg / Institusjon og omsorgsboliger / Fam hus

NHN

NHN/IKOMM

infoTorg

Folkeregister, Matrikkel og andre sentrale"registre"

Skatteinnkrever / Pleie og Omsorg / Servicetorg

Evry

Evry

IST Barnehage Hypernet

Administrativt system for barnehage

Askimbarnehagen

IST

IST

IST Grunnskole Hypernet (SATS)

Administrativt system for grunnskole

Askimskolen

IST

IST

KidSmart

Pedagogisk IKT verktøy for barnehager

Askimbarnehagen

IBM

IBM

Kommune 24:7

Skjema for å søke kommunale tjenester

Fellesfunksjoner

Prokom

Prokom

KOMTEK

Kommunale avgifter (bl.a. til Infoland Servicetorget), feieropplysninger (Infoland) vannmålere

Service, Teknikk og Eiendom

Norkart

Norkart

Kvalitetslosen Compilo

Kvalitetssystem - dokumentasjon og avviksbehandling m.m.

Strategienheten

K-losen

Compilo/IKOMM

Microsoft AD

Katalogtjeneste for håndtering av brukere, systemer, rettigheter, organisasjonsstruktur mm

Fellesfunksjoner

Microsoft

IØD

Microsoft Office

Kontorstøtte, tekstbehandling, regneark, presentasjon m.m.

Fellesfunksjoner

Microsoft

IØD

Nanolearning

e-læring i små doser

Fellesfunksjoner

Junglemap

Junglemap

Nasjonal Tjenestekatalog

Beskrivelser av de tjenestene kommunen yter overfor sine innbyggere

Fellesfunksjoner

K-forlaget

K-forlaget

NIR

Nasjonalt introduksjonsregister

NAV

IMDi

IMDi

Novapoint

Teknisk dokumentasjon / kart

Strategienheten | Byggesak og regulering

Vianova

IØD

NovaSchem

Verktøy for å lage skolekalendere (IST er forhandler i Norge)

Askimskolen

IST

IØD

Outlook

Exchange - Epost og kalender

Fellesfunksjoner

Microsoft

IØD

PocketControl

Ileggelse og adm av P-gebyr

Service, Teknikk og Eiendom

GiantLeap

GiantLeap

PPT-HK

Fagsystem for pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT).

Familiens hus

HK-data

IØD

ReadSpeaker

Talesyntese for opplesing av tekst på våre websider

Fellesfunksjoner

BOJO

CustomPublish

RX Web - TrioVing

Adgangskontroll

Åpen omsorg / Institusjon og omsorgsboliger

NOKAS

Lokalt

SafeCom

Sikkerprint og printadministrasjon

Fellesfunksjoner

SafeCom

IØD

Skooler

Læringsverktøy for Office365

Askimskolen

Skooler

Skooler

Sofie

Skatteinnkreving

Fellesfunksjoner / Skatteinnkrever

SITS

Steria

Tidemann

Utstyrsadministrasjon for hjelpemiddelsentralen

Service, Teknikk og Eiendom

BibService

BibService

Trio sentralbord

Sentralbord

Fellesfunksjoner / Servicetorget

Enghouse

IØD

Visma Enterprise

Økonomisystem med HR, rekruttering og mer

Fellesfunksjoner / øk og regnskap

Visma

 IØD

WinMed3 Helse

Helsestasjon og pasientjournal

Familiens hus

 CGM

 IØD

Laster...