Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Politisk organisering

Historikk:
Askim kommune innførte hovedutvalgs-og etatsmodellen i begynnelsen av 1980 årene. Modellen har senere fungert som både politisk og administrativt styringssystem sammen med tilpasset sektorstruktur.

Fra 01.01.2003 ble kommunen omorganisert til komitémodellen,to generalistkomiteer, Komite 1 og Komite 2.
I bystyrets møte 30.11.06, sak 100/06 ble det vedtatt at Askim kommune skal ha kommunalt råd for funksjonshemmede.
I bystyrets møte 29.03.07, sak 26/07 ble det vedatt at Askim kommune går fra å ha to generalistkomiteer til to utredningskomiteer for fagområder.
I bystyrets møte 25.10.07, sak 89/07 ble det vedtatt å etablere et innvandrerråd.

Politisk organisasjonskart - Askim kommune

Askim kommune har nå følgende styrer, råd og utvalg:

Bystyret setter rammene og trekker opp retningslinjene for kommunens virksomhet og bestemmer hvilket ansvarsområde og hvilke fullmakter utvalg og komitéer skal ha.
Administrasjonen, ledet av rådmannsteamet (rådmann og en kommmunalsjef), skal sammen med de enkelte virksomheter, gjennomføre de planer og vedtak som politikerne gjør og forberede saker for politisk behandling.

Laster...