Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Arkivorganisering

Dokumentsenteret er Askim kommunes felles arkivtjeneste, med et overordnet ansvar for kommunens arkiver. Dokumentsenteret registrerer arkivverdige dokumenter i elektronisk journal etter kommunenes arkivnøkkel (K-koder), i sak/arkivsystemet WebSak. Arkivet er fullelektronisk. Det finnes også fagsystemer ute i virksomhetene. Det for tiden kun ett fagsystem (Visma rekruttering) som kan overføres til WebSak. Det jobbes med integrering for Skooler og NorKart.

Nedenfor finner du en oversikt over virksomhetenes/avdelingenes arkivorganisering (under arbeid).

Laster...