Arkivplan.no

ARKIVDEPOT

Askim kommune faller inn under IKA Østfold og kan deponere der.

I tillegg har kommunen fått nytt arkivdepot for papirarkiv som ennå ikke kan avleveres tli IKA Østfold.

Arkivdepotet befinner seg i Helsehuset. Helsehuset har tidligere vært Askim sykehus.

Arkivdepotet skal i løpet av 2018 huse arkivmateriale fra rådhusets kjeller og arkivmateriale fra Torggata 5.

Torggata 5 skal med tiden rives, slik at behovet for et nytt arkivdepot var prekært. Her skal det også plasseres arkiv fra NAV/sosialtjenesten, Barnevern og PPT.

Bilder av tomme arkivhyller i arkivdepot

Laster...