Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Barne- og ungdomsskolene i Askim kommune - Rutiner og dokumentflyt

Fra 5. mai 2014 er elevmapper fullelektroniske. Skolene holder likevel papirarkiv. Det er stor sjanse for at mappene er mer fullstendig i papirmappen enn den elektroniske. Papirmappene bevares. Det bør være rutine på at de dokumentene som ikke er skannet blir skannet. Dette er ennå ikke fastslått skal gjøres.

Det er utarbeidet rutiner sammen med barnhagene. Barnehagemappene er også fullelektroniske fra 5. mai 2014.

Skolene har frem til sommer 2010 ført sine arkiv i manuelle journaler. Skolestart høsten 2010 startet de med elektroniske oppvekstmapper og journal. Fra skoleåret 2010/2011 får alle opprettet elektroniske oppvekstmapper fortløpende. I utgangspuntet var hensikten å opprette ett år av gangen slik at i løpet av 10 år ville alle elever i grunnskolen ha elektroniske oppvekstmapper. Denne ordningen ble fulgt frem til våren 2011. Våren 2011 viste det seg at det var hensiktsmessig å opprette oppvekstmapper fortløpende på alle elever det kom inn, eller ble produsert dokumenter på.

22.04.2013 ble det pga tekniske og resurssmessige utfordringer bestemt å gå tilbake til manuell journalføring i både barne- og ungdomsskolen. Se vedlagte rutine

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---> skoleåret 2010/2011

Skolene førte sine egne manuelle journaler. Mappene flyttes over fra barneskolene til ungdomsskolene ved overgang. Mappene ryddes av rektor før overflytting.

Laster...