Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Eldre arkivmateriale og overføring til bortsettingsarkiv/depot - Rutiner for rydding

Askim kommune følger både indre og ytre proveniens ved rydding i eldre arkivmateriale. Rutinene er bygd opp etter Normalinstruks for arkivdepot i kommuner og fylkeskommuner. Bygger også på Arkivloven og Arkivforskriften.

Vedlagte rutiner blir kontinuerlig oppdatert ved endringer.

Laster...