Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Kommunale boliger - rutiner og saksgang

01.09.2013 startet den elektroniske journalføringen av tildeling av kommunale boliger. Dette gjelder kommunale boliger til vanskligstilte, omsorgs-/trygdeboliger og tilrettelagte boliger. Arkivmaterialet med tildelig av disse boligene har før dette ligget hos hver enkelt virksomhet som har hatt ansvar for tildeling. Dette er ikke samlet og oversikt mangler. Fra 01.09.2013 ligger arkiveringsansvaret for de fysiske mappene på Boligkontoret frem til avlevering til Dokumentsenteret.

Rutiner og dokumentflyt for tildeling av kommunale boliger:

Laster...