Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Liste over tidligere desentraliserte arkiver/arkivdeler

Liste over tidligere desentraliserte arkiver/arkivdeler

 • ABS – arkiv for Askimbyen skoles oppvekstmapper
 • BEV – bevillinger – serverings-, salgs- og skjenkesteder
 • BOL – boligkontoret – lånearkiv
 • BRA – brann og redning – gnr/bnr
 • EID – arkiv for Eid skoles oppvekstmapper
 • GAT – gateregister i Askim
 • GBR – eiendomsarkiv
 • GRO – arkiv for Løken ungdomsskoles
 • HA – hovedarkiv
 • HBA – miljørettet helsevern – barnehager (ikke aktiv)
 • HSK – miljørettet helsevern – skoler (ikke aktiv)
 • KMF – kommfrakt (ikke aktiv)
 • KOS – arkiv for Korsgård skoles oppvekstmapper
 • LOK – arkiv for Løken ungdomsskoles
 • MOEN – arkiv for Moen skoles oppvekstmapper
 • MØTESAK – møtesaker
 • OPM – oppmålingsarkiv
 • REG – reguleringsplaner
 • ROM – arkiv for Rom skoles oppvekstmapper
 • SBO – særskilte botiltak – brukerarkiv
 • SKT – skatt
 • SPE – personalarkiv
 • TEG – tegningsarkiv
 • VAR – vann og avløpsmapper
 • VER - verdipapirarkiv
Laster...