Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Rutine for backup

Database backup
I følge Ikomms standard så settes det opp full database backup hver kveld kl 23.00. Det tas da backup av transaksjonslogger. Full backup av database beholdes i 30 dager.
Dette aktivert på for eksempel databasene til ACOS barnevern, Garcia og Acos Websak.

Askim kommune kan ved spesielle behov bestille utvidet backup av f.eks. transaksjonslogger.
Ikomm kan da sette opp utvidet backup av transaksjonslogger for eksempel til fil lokalt på databaseserver gjennom SQL, for å ha flere punkter for rekonstruksjon ved database korrupsjon
Ikomm kjører en standard vedlikeholds jobb av SQL-databaser ukentlig for integritetskontroll, indeks og statistikk.

Backup av server infrastruktur.
Ikomm sin standard backup tas full backup av servere lørdag kl 13.00. Inkrementell backup hver natt mandag til fredag kl 01.00.
Dette gjelder dag alle serverer som applikasjonene kjøres f.eks:
- Gerica Sikker
- Acos Barnevern:
- Websak servere: 

Laster...